Congres Innovatieve
data­toepassingen
bij gemeenten

23 juni 2022 | NBC Congrescentrum Nieuwegein

Congres geannuleerd

Wij merken dat grote vraagstukken als (after-)Covid, personeelstekort op de werkvloer en de situatie in Oekraïne veel energie kosten en dat er daardoor op dit moment minder animo is voor congressen. Helaas hebben wij de beslissing moeten nemen om het congres niet door te laten gaan.

Mocht u vragen hebben, dan horen wij dit graag via events@binnenlandsbestuur.nl

Innovatieve datatoepassingen bij gemeenten: over grenzen!

Gemeenten zijn volop aan het experimenteren met nieuwe datatechnologie. En inmiddels zijn er talloze succesvolle toepassingen: in het sociaal domein, op het gebied van verkeer en veiligheid, bij bouwen en wonen en bij de bedrijfsvoering.

Het is tijd om te kijken welke innovatieve datatoepassingen succesvol zijn en hoe deze nog beter kunnen worden gebruikt. Kernwoorden daarbij zijn beheersen, duiden, toepassen en voorspellen. Hoe ontwikkelt een gemeente zich tot een datagedreven gemeente? Welke transformatie is daarbij nodig?

Estland is koploper met innovatieve datatoepassingen bij nationale en lokale overheden. En dat niet alleen: Het vertrouwen van de burger staat hierbij altijd centraal. Hoe gaat dit samen? Carmen Raal van e-Estonia komt speciaal naar Nederland om het geheim te onthullen tijdens het congres ‘Innovatieve datatoepassingen bij gemeenten’ van Binnenlands Bestuur op 23 juni.

Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens komt ‘nog één keer waarschuwen’, al kunnen volgens hem overheden ook weer meer met data doen dan ze denken. Zoals voorspellen! De Vereniging Deltametropool blikt op het congres maar liefst vijftig jaar vooruit: komt dat zien. En Tom Pots, programmamanager datagestuurd werken in Zaanstad, laat zien hoe je met data de lokale samenleving van beter dienst kunt zijn en welke projecten succesvol zijn en welke mislukken.

Door het brede palet aan workshops over inspirerende datatoepassingen bij gemeenten en twee plenaire programma’s vol internationale, nationale en lokale inzichten en vergezichten, kunt u zelf na afloop van dit congres ook voorlopig weer vooruit.


Binnenlands Bestuur organiseert dit symposium in samenwerking met:

No items found